FACEBOOK - Klauzula informacyjna

facebookKlauzula informacyjna
profilu na portalu społecznościowym Facebook

W związku z obserwowaniem profilu nazwa profilu (zwanego dalej Profilem) i aktywnością użytkowników portalu Facebook obserwujących Profil (zwanych dalej Użytkownikami), nazwa i adres podmiotu 24-100 Puławy (zwany dalej Administratorem) na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1954) oraz art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuje, że:

  1. Jest Administratorem danych dla dobrowolnie podanych danych osobowych Użytkowników.
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych w nazwa jednostki w Puławach można skontaktować się osobiście lub korespondencyjnie (24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 83), telefonicznie (tel. 81 458 63 09), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
  3. Dane Użytkowników przetwarzane są w celu promowania wydarzeń, produktów oraz usług Administratora, a także w celu kontaktu z Użytkownikami.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Innymi słowy, podstawą przetwarzania danych Użytkowników jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na promocji działalności Administratora, poszerzaniu społeczności jego sympatyków a także utrzymywania kontaktu ze wspominaną społecznością.
  5. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez okres obserwowania Profilu przez Użytkowników.
  6. Administrator nie przekazuje nikomu danych osobowych Użytkowników. Do wszystkich informacji o Użytkownikach ma dostęp właściciel portalu społecznościowego Facebook a wszystkie interakcje na profilu Administratora są widoczne dla jego innych Użytkowników.
  7. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych a także żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Każdy z Użytkowników może także złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
    00-193 Warszawa.
© 2009 by Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach | A&S