Stołówka / Obiady

OGŁOSZENIE
Uczniowie klas 1-3

Opłata za obiady za miesiąc Maj 2021r. wynosi:
1. Uczniowie (17dni x 4,00zł)= 68,00
2. Pracownicy Szkoły (17dni x 9,90)= 168,30

Wpłaty za obiady należy dokonywać wyłącznie przelewem na niżej podane konto do 7 maja 2021r.

NUMER KONTA DO DOKONANIA PRZELEWU:
62 1560 1195 2311 0970 9540 0001
Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 1
W tytuł przelewu: nazwisko, imię, klasa (np. 1a)oraz miesiąc za który dokonywana jest opłata.

W przypadku zgłoszonego odpisu bądź nadpłaty z poprzedniego miesiąca marca KWOTĘ WPŁATY należy uzgodnić z intendentką tel.(81) 458 64 90.
Za datę zapłaty za obiady uważa się datę wpływu na rachunek bankowy szkoły. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z obiadów.
Informujemy, że osoby które nie dokonają wpłaty w wyznaczonym terminie nie będą mogły korzystać ze stołówki szkolnej.

Kontakt:   Intendentka 

telefon - 81 458 64 90


© 2009 by Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach | A&S